Zasady dofinansowania szkolenia skałkowego/tatrzańskiego dla członków KW Lublin


W roku 2014 KW Lublin rozdysponował już dofinansowanie szkoleń dla członków Klubu. Wszyscy członkowie mogą jednak nadal wnosić o dofinansowania szkoleń. Wnioski o dofinansowanie szkoleń, które wpłyną do Zarządu od 1 listopada 2014r. i do 1 końca października 2015r. będą przez Zarząd rozpatrzone po zakończeniu wpływania wniosków  w listopadzie 2015r. w zależności od bieżących możliwości finansowych KW Lublin.

Zasady:

  1. Członek Klubu ubiegający się o dofinansowanie powinien do końca października 2015r. złożyć do Zarządu KWL wniosek o dofinansowanie szkolenia (wzór wniosku w załączniku PDF). Porządane jest złożenie odpisu/kopii potwierdzającej ukończenie szkolenia.
  2. Koniecznym warunkiem przyznania dofinansowania jest wcześniejsze opłacenie składek, i uzupełnienie dokumentacji (ankieta, deklaracja członkowska, zdjęcie).
  3. Zarząd potwierdzi pisemnie wniosek i przyzna prawo do dofinansowania szkolenia dla członka Klubu.
  4. Dofinansowania będą ostatecznie wypłacane po zebraniu wszystkich zgłoszeń, czyli od listopada 2015r. Wysokość dotacji ustali Zarząd na posiedzeniu w listopadzie 2015, zależnie od liczby zgłoszonych wniosków i posiadanych środków.  Szkolony członek Klubu może w szczególnych wypadkach wcześniej ubiegać się o zaliczkę.
  5. Zarząd zaakceptuje i dofinansuje zgłoszone szkolenia skałkowe członków także w ośrodkach i u instruktorów nie polecanych przez Zarząd (patrz: oferta szkolenia).