WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KW LUBLIN


W dniu 26 października br. odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego Lublin. 
W wyniku głosowania obecnych członków Klubu powołano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

ZARZĄD KLUBU
Prezes: Piotr Tomala 
Wiceprezes: Katarzyna Mięsiak-Wójcik 
Wiceprezes: Mariusz Warda
Sekretarz: Michał Drożdż
Skarbnik: Monika Kurowska

KOMISJA REWIZYJNA 
Przewodniczący – Piotr Paprzycki
Zastępca przewodniczącego – Przemysław Olekszyk
Sekretarz – Michał Bania
Członek – Tomasz Rozmej
Członek – Waldemar Falczyński

SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący – Tomasz Wakuła
Zastępca przewodniczącego – Paweł Krawczyk
Sekretarz – Grzegorz Koszałka
Członek – Paweł Zwierzański
Członek – Maciej Strzemski

Zarząd KW Lublin
Zdjęcia: Tomek Wakuła