Zebranie członków KW Lublin!


W  środę (8 października) o godz. 19.00 zebranie KW Lublin odbyło się Instytucie Medycyny Wsi, ul. Jaczewskiego 2 i zgromadziło oprócz członków Zarządu około 40 członków i sympatyków KW Lublin.

Głównym punktem spotkania była relacja z wrześniowej wyprawy naszego klubowego kolegi Pawła Jóźwika na gruziński Kazbek(5034 m n.p.m.), którą ilustrował schematami i zdjęciami.

Ponadto w programie spotkania było omówienie efektów odbytego właśnie festiwalu górskiego z podziękowaniami dla organizatorów i wolontariuszy Klubu oraz uwagami na jego temat i ewentualnych zmian w przyszłości.

Michał Drożdż prowadził zapisy na jesienny wyjazd klubowy na Jurę Krakowsko-Częstochowską (17-19 października) z informacjami organizacyjnymi dla uczestników.

Posiedzenie zakończyła niespodzianka w postaci tortu na 1-szą rocznicę istnienia Klubu.

Zarząd KW Lublin