Szkoleniowy II obóz zimowy KWL 6 -11 marca 2015


II Zimowy Obóz KW Lublin odbędzie się w dniach 6-11 marca 2015 r. w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. W tym roku wyjazd będzie miał charakter szkoleniowo-sportowy. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:

  1. Opłacona składka członkowska za rok 2015,
  2. Ubezpieczenie NW,
  3. Wniesiona opłata rezerwacyjna w wysokości 70 zł (na poczet 2 noclegów w schronisku). Wpłaty należy dokonywać u Radka Haponiuka (wyłącznie gotówką do dnia 12 lutego),
  4. Posiadanie własnego, podstawowego wyposażenia osobistego: (, raki i buty górskie do których można je założyć, czekan, uprząż, kask, 2-3 szt. karabinków osobistych, 2 szt. repów/taśmy osobiste, czołówka).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (ostateczny termin zgłoszeń i wniesienia opłaty mija 12 lutego br.).  Osoby kontaktowe: Piotr Tomala i Katarzyna Mięsiak-Wójcik.  W czasie trwania obozu zaplanowano przeprowadzenie dwóch szkoleń (7-8 i 9-10 marca) z zakresu zimowej turystyki wysokogórskiej. Kursy zakończone odpowiednim zaświadczeniem będzie prowadził instruktor PZA Jacek Czech. Koszt szkolenia wynosi 250 zł za osobę.

Treść zajęć:

  1. Zimowe zagrożenia terenu górskiego (ze szczególnym naciskiem na lawiny); zasady bezpieczeństwa. Opcjonalnie: niebezpieczeństwa gór lodowcowych.
  2. Podstawowe informacje o sprzęcie potrzebnym do poruszania się w terenie turystycznym zimą.
  3. Zasady asekuracji: asekuracja lotna i zakładanie stanowisk w śniegu (czekan, plecak, człowiek); niezbędne węzły.
  4. Nauczanie techniki poruszania się w rakach i z czekanem; wyhamowywanie obsunięć w stromym śniegu.
  5. Podstawy nawigacji w górach (mapa, kompas, GPS).

W dniu 5 lutego br. o godz. 19.00 (Instytut Medycyny Wsi, Sala Czarna, ul. Jaczewskiego 2) zapraszamy dodatkowo na teoretyczne szkolenie z zakresu turystyki  zimowej . Wykład poprowadzi instruktor PZA Jan Chmielewski.

Zarząd KW Lublin