Zarząd Klubu Wysokogórskiego II-giej kadencji

Piotr Tomala – prezes
Katarzyna Mięsiak-Wójcik – wiceprezes
Mariusz Warda – wiceprezes
Monika Kurowska – skarbnik
Michał Drożdż – sekretarz

Zarząd KW Lublin obraduje regularnie zgodnie z wewnętrznym regulaminem pracy. Z członkami Zarządu można spotkać się w czasie posiedzeń Zarządu lub e-mailowo na info@kwlublin.pl. Aktualne terminy posiedzeń Zarządu można znaleźć wśród aktualności.

Komisja Rewizyjna

Piotr Paprzycki – przewodniczący
Przemysław Olekszyk, Michał Bania, Waldemar Falczyński, Tomasz Rozmej – członkowie

Sąd Koleżeński

Tomasz Wakuła, Paweł Krawczyk, Grzegorz Koszałka, Maciej Strzemski, Paweł Zwierzański