Zarząd Klubu Wysokogórskiego II-giej kadencji

Mariusz Warda – prezes
Grzegorz Koszałka – wiceprezes
Paweł Wnuk – wiceprezes
Magdalena Gąbka – skarbnik
Piotr Kuchciak – sekretarz

Zarząd KW Lublin obraduje regularnie zgodnie z wewnętrznym regulaminem pracy. Z członkami Zarządu można spotkać się w czasie posiedzeń Zarządu lub e-mailowo na info@kwlublin.pl. Aktualne terminy posiedzeń Zarządu można znaleźć wśród aktualności.

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Mięsiak-Wójcik – przewodnicząca
Mirosław Biedroń, Przemysław Olekszyk, Piotr Paprzycki, Paweł Zwierzański – członkowie

Sąd Koleżeński

Waldemar Falczyńsk – przewodniczący

Michał Drożdż, Radosław Flis, Przemysław Małyszek, Piotr Tomala – członkowie