KLUB WYSOKOGÓRSKI LUBLIN
Zrzeszony w Polskim Związku Alpinizmu,
członek UIAA

adres do korespondencji oficjalnej:
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
info@kwlublin.pl
https://kwlublin.pl

konto: mBank 30 1140 2017 0000 4102 1306 7708

REGON 061647719
NIP 9462647083
KRS 0000495206