Monika wybrana do Zarządu PZA!


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na XXII Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zjeździe Delegatów PZA nasza klubowa koleżanka Monika Kurowska została wybrana do Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu. Objęła funkcję Skarbnika. W tajnym głosowaniu otrzymała 43 głosy „za”, przy jednym „przeciw” i trzech wstrzymujących się. Monika jest członkiem KW Lublin od lutego 2015 roku, a w czerwcu 2015 roku została wybrana Skarbnikiem KW Lublin. Funkcję tą sprawuje do dnia dzisiejszego. Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów nadano też tytuły Członków Honorowych Polskiego Związku Alpinizmu. Jedną z uhonorowanych osób został nasz klubowy kolega Jan Chmielewski. Warto dodać, że Janek w kwietniu tego roku otrzymał również tytuł honorowego członka KW Lublin. Pełny skład władz PZA wybranych na nową trzyletnią kadencję:

Zarząd:

Prezes: Piotr Pustelnik;
Sekretarz Generalny: Marek Wierzbowski;
Wiceprezes: Miłosz Jodłowski;
Wiceprezes: Piotr Xięski;
Skarbnik: Monika Kurowska;
Iwona Bocian;
Piotr Bunsch;
Jarosław Gawrysiak;
Marcin Kraszewski;
Marcin Księżak;
Monika Strojny;
Agnieszka Szrek-Burczyk.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Ryszard Urbanik;
Sekretarz: Kuba Radzimowski;
Marek Janas;
Wojciech Łukasik;
Jerzy Tillak.

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący: Zofia Gutek;
Zastępca Przewodniczącego: Hanna Wiktorowska;
Zastępca Przewodniczącego: Ryszard Kowalewski;
Tomasz Grajpel;
Bartosz Jarosiewicz.

 

Zdjęcia: Michał Kochańczyk