Zebranie reaktywujące lubelską organizację wysokogórską


Invalid Displayed Gallery

Zebranie reaktywujące lubelską organizację wysokogórską odbyło się wieczorem 5 października 2013r. w staromiejskim lokalu “Piwnicy u Biesów”. Grupę inicjatywną, która zorganizowała spotkanie stanowili członkowie Medycznego Klubu Turystycznego w osobach Macieja Strzemskiego, Pawła Krawczyka, Piotra Paprzyckiego i Michała Drożdża. Zebranych 22 członków  założycieli to osoby zainteresowane różnymi formami wspinaczki i turystyki górskiej ze środowiska lubelskiego, w tym także byli członkowie dawnego Lubelskiego Klubu Wysokogórskiego, który pod różnymi nazwami istniał w mieście od 1953r. Zadeklarowano utworzenie organizacji o nazwie Klub Wysokogórski Lublin, wybrano Zarząd w osobach: Piotra Tomali (prezes), Macieja Strzemskiego i Katarzyny Mięsiak-Wójcik (wiceprezesi) oraz Radosława Haponiuka (skarbnik) i Piotra Paprzyckiego (sekretarz). Upoważniono Zarząd do podjęcia starań o rejestrację stowarzyszenia a następnie o uzyskanie członkostwa w Polskim Związku Alpinizmu. Na ten ostatni cel przedstawiciele Medycznego Klubu Turystycznego zadeklarowali wsparcie finansowe.